Voorverkoop

Van maandag 29 april t/m zaterdag 31 augustus wordt gemeentelijk zwembad Hattemat weer opengesteld voor het publiek. Door het invullen van een aanvraagformulier zijn hoofdkaarten tegen voorverkooptarief verkrijgbaar. Deze kaart kost in de voorverkoop € 47,70 (normaal € 53,00).

Let op, om gebruik te maken van het voorverkooptarief dient u het aanvraagformulier vóór 1 april in te leveren! Na deze datum vervalt de mogelijkheid om kaarten tegen voorverkooptarief te verkrijgen en geldt het normale tarief.

Binnen een gezin/woonadres dienen de eerste twee gezinsleden een hoofdkaart aan te schaffen. Vanaf het derde gezinslid kan er per lid één bijkaart aangeschaft worden.

Een bijkaart kost € 24,00. Bijkaarten zijn niet tegen voorverkooptarief verkrijgbaar. Kinderen die voor 1 september 2019 nog geen 3 jaar zijn, hebben gratis toegang. Voor hen hoeft dus geen seizoenkaart aangevraagd te worden.

De bestelde kaarten dient u af te halen op dinsdag 16 of woensdag 17 april aan de kassa van het zwembad. Dit kan van 09.00 –11.00 uur of van 15.00 tot 20.00 uur. Betaling is alleen mogelijk met pin!

Voorwaarden voor aanvraag

  • alle aangevraagde kaarten dienen van een duidelijke pasfoto te zijn voorzien
  • voor elke gewenste kaart moet u een pasfoto meezenden
  • op de achterzijde van de pasfoto s.v.p. de naam van degene op de foto vermelden.
  • zonder foto wordt een seizoenkaart niet afgegeven!

Uw aanvraagformulier en de pasfoto’s graag vóór1aprilinleveren/opsturen in een gesloten enveloppe.

Aanvraagformulier verkrijgen

Aanvraagformulieren zijn vanaf 11 maart verkrijgbaar bij MFC De Binder of bij Plusmarkt Alfring.
Klik hier om het formulier direct te downloaden!

Aanvraagformulier inleveren

Deponeer uw enveloppe met aanvraag in de brievenbus bij het zwembad of stuur het aan zwembad Hattemat, Hattemattestraat 5, 7783 BM Gramsbergen. U kunt uw formulier en de foto’s ook digitaal sturen naar zwembadhattemat@gmail.com